Projekt edukacyjny „Małe podróże po Europie”

W roku szkolnym 2014/2015 będziemy realizować projekt edukacyjny dotyczący podróży po Europie. Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie postawy patriotycznej oraz rozbudzanie zainteresowania innymi krajami oraz odmiennymi kulturami. W każdym miesiącu odwiedzać będziemy inny kraj. Swoją podróż zaczniemy w październiku od poznania naszej ojczyzny. W kolejnych miesiącach wyruszymy do Wielkiej Brytanii (listopad), Włoch (styczeń), Czech (marzec) i Danii (maj).

Cele projektu:

  • Rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych
  • Uświadomienie potrzeby dbania o narodową tożsamość
  • Rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur
  • Sukcesywne rozwijanie umiejętności poznania siebie i otaczającego świata.
  • Propagowanie wśród dzieci, nauczycieli i rodziców idei, iż jesteśmy od zawsze obywatelami Europy
  • Rozwijanie zdolności twórczych i odtwórczych zakresie poznania wybranych krajów Europy
  • Wykorzystanie różnych zmysłów: smaku, węchu, wzroku, słuchu i dotyku, podczas wykonywanych prezentacji i zadań
  • Obcowanie z kulturą innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec
  • Rozbudzenie dziecięcej ciekawości
  • Integrowanie grupy poprzez wspólne zabawy, prace plastyczne

 

Projekt „Małe podróże po Europie” realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych, z uwzględnieniem możliwości i umiejętności dzieci.

W ramach projektu dzieci będą zdobywały informacje dotyczące poszczególnych krajów, ale będą także rozwijały swoją kreatywność i wyobraźnię poprzez wykonywanie licznych prac plastycznych, zabawy przy muzyce oraz wspólne przygotowywanie dań narodowych.

Efekty realizacji projektu „Małe podróże po Europie” można będzie zobaczyć na wystawie w przedszkolnym holu.

Galeria zdjęć:

Opublikowano w Wiadomości.