II ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczny dla przedszkolaków

II OGÓLNOPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW TEMAT „PAN BOCIAN”

  CELE:

 • Rozwijanie współpracy między placówkami
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych
 • Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji i kreatywności

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”
Janczewice
Ul. Jedności 56
05-506 Lesznowola

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko, techniką dowolną:
 • Dzieci w wieku 5 i 6 lat- praca przestrzenna
 • Dzieci w wieku 3 i 4 lata- praca płaska format A3 i A4
 1. Przedszkole może złożyć jedną pracę plastyczną w każdej kategorii wiekowej.
 1. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następującą metryczkę:
 • Imię i nazwisko dziecka
 •  Wiek
 • Nazwa i adres placówki
 • Numer telefonu oraz e-mail placówki
 • Imię i nazwisko opiekuna
 1. Prace należy składać osobiście bądź przesłać pocztą na adres Organizatora z dopiskiem KONKURS-PAN BOCIAN. Termin składania prac upływa z dniem 20.04.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 1. Ocenie będzie podlegać:
 • Samodzielność
 • Oryginalność
 • Pomysłowość
 • Zgodność z tematem
 1. Wszystkie prace przechodzą na własność Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”. 24.04.2015 r. o godzinie 10.00 Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu na UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD i słodki poczęstunek.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację prac.
 1. Komisję konkursową powołuje organizator.
 1. Jury przyzna I, II, III miejsca w trzech kategoriach wiekowych dla dzieci 3 letnich, 4 letnich oraz 5- 6 letnich.
 1. Dla wszystkich uczestników przewidziane nagrody.

Koordynator konkursu:
Emilia Sowińska

Tel. 797409098
kontakt@przedszkolestokrotka.com.pl

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

 

Opublikowano w Strefa Rodzica.