Program

W roku szkolnym 2016/2017 pracujemy przy wykorzystaniu programów edukacyjnych wydawnictwa WSiP zgodnych z obowiązującą podstawą programową.

Sześciolatki- „Paczka Puszatka” Wydawnictwo WSiP

Pięciolatki- „Przygoda z uśmiechem”  Wydawnictwo WSiP

Czterolatki- „Przygoda z uśmiechem”  Wydawnictwo WSiP

Trzylatki- „Przygoda z uśmiechem” Wydawnictwo WSiP

Nasza najmłodsza grupa żłobkowa realizuje program dydaktyczny oparty o elementy bajkoterapii,  muzykoterapii i arteterapii przygotowujący do podjęcia edukacji przedszkolnej.

Nasi nauczyciele łączą wspólną zabawę z nauką wplatając w nią treści edukacyjne, bo edukacja to przede wszystkim dobra zabawa. Dzięki niej dzieci uczą się planować, tworzyć, myśleć, współpracować i samodzielnie działać.

W Stokrotce realizujemy obszary edukacyjne:

  • Edukacja Zdrowotna
  • Edukacja Lingwistyczna
  • Edukacja Matematyczna
  • Edukacja Artystyczna
  • Edukacja Muzyczna
  • Edukacja Humanistyczna
  • Edukacja Zdrowotna
  • Edukacja Ekologiczno-Przyrodnicza
  • Edukacja Ruchowa