Oferta

Do przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci od 1.5 do 6 lat. Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00

Czesne

Czesne jest opłatą stałą i wynosi:

 • dla dzieci w grupie żłobkowej od 1.5 do 2.5 lat wynosi 1000 zł
 • dla dzieci od 2.5 lat wynosi 650 zł

Przy pierwszym zapisie dziecka do przedszkola pobierane jest wpisowe w wysokości 200 zł.
Czesne płatne jest „z góry” do 10 dnia miesiąca na konto bądź w kasie Przedszkola.

W miesięcznej opłacie zawarte są:
 • 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) przygotowywane na miejscu w przedszkolnej kuchni. Posiłki są nielimitowane. Uwzględniamy indywidualne diety i zalecenia żywieniowe dzieci.
 • Opieka psychologa
 • Zajęcia edukacyjne prowadzone przez wykształconą kadrę pedagogiczną zgodnie z obowiązującą podstawą programową.
 • Zajęcia z języka angielskiego codziennie
 • Zajęcia korekcyjne 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia rytmiczne dwa razy w tygodniu
 • Grupowe zajęcia logopedyczne raz w tygodniu
 • Zajęcia matematyczne „Matematyka dla Smyka”
 • Teatrzyki organizowane na terenie przedszkola
 • Koncerty muzyczne organizowane na terenie przedszkola
 • Indywidualne zajęcia wspomagające rozwój, liczba spotkań w tygodniu ustalana indywidualnie
 • Imprezy okolicznościowe tj. bale tematyczne dla dzieci, uroczystości przedszkolne z udziałem dzieci i rodziców, cały rok
 • Pikniki Rodzinne
Zajęcia dodatkowe
(nieobowiązkowe, dodatkowo płatne)
 • Karate
 • Balet
 • Zumba
 • Plastyka
 • Tańce
 • Zajęcia logopedyczne
 • Religia
 • Ceramika
 • Pozaprzedszkolne podróże małe i duże

Rodzice ponoszą koszt zakupu podręczników oraz ubezpieczenia dziecka.