Projekt edukacyjny „Małe podróże po Europie”

W roku szkolnym 2014/2015 będziemy realizować projekt edukacyjny dotyczący podróży po Europie. Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie postawy patriotycznej oraz rozbudzanie zainteresowania innymi krajami oraz odmiennymi kulturami. W każdym miesiącu odwiedzać będziemy inny kraj. Swoją podróż zaczniemy w październiku od poznania naszej ojczyzny. W kolejnych miesiącach wyruszymy do Wielkiej Brytanii (listopad), Włoch (styczeń), Czech (marzec) i Danii (maj).

Cele projektu:

  • Rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych
  • Uświadomienie potrzeby dbania o narodową tożsamość
  • Rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur
  • Sukcesywne rozwijanie umiejętności poznania siebie i otaczającego świata.
  • Propagowanie wśród dzieci, nauczycieli i rodziców idei, iż jesteśmy od zawsze obywatelami Europy
  • Rozwijanie zdolności twórczych i odtwórczych zakresie poznania wybranych krajów Europy
  • Wykorzystanie różnych zmysłów: smaku, węchu, wzroku, słuchu i dotyku, podczas wykonywanych prezentacji i zadań
  • Obcowanie z kulturą innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec
  • Rozbudzenie dziecięcej ciekawości
  • Integrowanie grupy poprzez wspólne zabawy, prace plastyczne

 

Projekt „Małe podróże po Europie” realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych, z uwzględnieniem możliwości i umiejętności dzieci.

W ramach projektu dzieci będą zdobywały informacje dotyczące poszczególnych krajów, ale będą także rozwijały swoją kreatywność i wyobraźnię poprzez wykonywanie licznych prac plastycznych, zabawy przy muzyce oraz wspólne przygotowywanie dań narodowych.

Efekty realizacji projektu „Małe podróże po Europie” można będzie zobaczyć na wystawie w przedszkolnym holu.

Galeria zdjęć:

Podróże z Guliwerem

Zwykło się mówić, że podróże kształcą. Podróż do świata pełnego cudownych bajek i baśni to nie tylko wspaniała przygoda dla dzieci, ale również doskonale przeprowadzona edukacja teatralna, pełna humoru, dowcipu i atrakcji. Przed każdym spektaklem mały widz przenosi się do magicznego świata teatru, zgłębiając swoją wiedzę o jego kulisach aż na końcu wyprawy staje się prawdziwym teatromaniakiem. [czytaj dalej]

Konkurs plastyczny

W 2014 roku po raz pierwszy organizowaliśmy między przedszkolny konkurs plastyczny „Stokrotka a nad nią szumi las…”.

W konkursie wzieło udział 6 przedszkoli. Zachęcamy do zapoznania się z niektórymi pracami [czytaj dalej]